STOREGMAIL
Gmail Free | Mua Gmail | Mua tài khoản Gmail

Với hệ thống STOREGMAIL bạn có thể mua tài khoản Gmail với số lượng MỘT hoặc nhiều hơn bằng hệ thống THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG tự động.Có 2 loại Gmail Miển Phí

Loại 1:

Chắc các bạn đã từng nghe đến "mail 10 phút", "mail tạm thời", "temp mail", "email giả"..vv rồi phải không?. Những hệ thống đó cho các bạn nhận thư điên tử từ một địa chỉ email ngẩu nhiên và không cần phải đăng ký tài khoản như GMAIL, Outlook...vv. Mình xin với giới thiệu với các bạn hệ thống mới SUPER TEMP MAIL, hệ thống này cũng giống hệt những hệ thống kia. Nhưng chỉ khác một điều là hệ thông mình dùng GMAIL làm mail 10 phút cho các bạn

+ Sử dụng trực tiếp tại website: http://storegmail.com
+ Sử dụng tại app android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storegmail.supertempmail

Loại 2:

Là GMAIL chia sẻ bằng Cookie, bạn chỉ việc add cookie vào trình duyệt và sử dụng thôi.

Đang cập nhật...........