STOREGMAIL
Gmail Free | Mua Gmail | Mua tài khoản Gmail

Với hệ thống STOREGMAIL bạn có thể mua tài khoản Gmail với số lượng MỘT hoặc nhiều hơn bằng hệ thống THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG tự động.Chính sách bảo mật.

Cảm ơn bạn đã đến thăm. Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện để sử dụng sale.storegmail.com. Xin vui lòng đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào trong các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu tại đây.

Nội dung của qui định về sự riêng tư

Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web sale.storegmail.com và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập dữ liệu bằng cách nào?

Từ giây phút đầu tiên bạn tương tác với SALE STOREGMAIL, chúng tôi đã thu thập dữ liệu. Đôi khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu, đôi khi dữ liệu về bạn được thu thập tự động. Đây là khi nào và làm thế nào chúng ta làm điều này:
+ Bạn duyệt bất kỳ trang nào của trang web của chúng tôi
+ Bạn liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức liên lạc của chúng tôi
+ Bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ SALE STOREGMAIL
+ Bạn nhận được email / tin nhắn từ chúng tôi

Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Khác với các nhà cung cấp bên thứ ba được liệt kê bên dưới hoặc trong các tình huống chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các bên ngoài. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy chính sách quyền riêng tư cho từng nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi bên dưới, trong phần Bên thứ ba xử lý dữ liệu của bạn.

Chính sách riêng tư của bên thứ ba

Bạn nên tham khảo chính sách riêng tư tương ứng của các máy chủ của bên thứ ba để chi tiết hơn thông tin về thực hành của họ, cũng như cho các hướng dẫn về làm thế nào để loại trừ của thực tiễn nhất định. Chính sách riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác hoặc các trang web. Bạn có thể tìm thấy các chính sách của bên thứ ba mà chúng tôi đang sử dụng là Facebook, Google và Paypal.

Quyền thay đổi của chúng tôi

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Vui lòng xem lại trang này để biết thông tin mới nhất. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng của chúng tôi với bất kỳ thay đổi lớn qua email.

Liên hệ chúng tôi

Cảm ơn đã đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ tại Storegmail .

Cập nhật mới nhất: 2019/5/25