ĐĂNG NHẬP
SUPER TempMail

Thư tạm thời chỉ có thể nhận email và không bao giờ gửi email. Mục tiêu chính của chúng tôi là bảo vệ người dùng khỏi spam, quảng cáo, bot và tin tặc. Để sử dụng thư bạn không cần biết mật khẩu hoặc đăng nhập, tất cả các hộp thư đều có sẵn công khai cho tất cả mọi người.

Hệ thống thư tạm thời của chúng tôi sử dụng tên miền google, microsoft (GMAIL, OUTLOOK ...). Những tên miền cực kỳ đáng tin cậy. Nó có thể được sử dụng ở mọi nơi mà không sợ bị chặn. Khác hắn hoàn toàn so với 10minutemail.net hay tempmail.com.

DOWNLOAD

logo

* Video hướng dẫn sử dụng app *
Xác nhận số điện thoại khi đăng nhập:


*** Đánh giá người dùng ****